Družbena odgovornost

Ker smo podjetje, ki je vpeto v mednarodno okolje, se zavedamo, da moramo danes ravnati odgovorno za zgledno prihodnost. Že vrsto let delujemo trajnostno in odgovorno do kupcev, zaposelnih, dobaviteljev lokalnega in mednarodnega okolja ter skupnosti. Skupaj z dobavitelji smo se vključili v različne projekte trajnostne nabave repromaterialov.

Skrb za kupce in dobavitelje 

Negujemo odnose s kupci in z dobavitelji


Verjamemo, da je odnose s kupci in z dobavitelji pomembno negovati. Pri svojem delovanju smo zato zavezani k etičnemu, transparentnemu ter družbeno in okoljsko odgovornemu poslovanju. Zadovoljstvo naših kupcev vseskozi spremljamo in merimo s posebnimi metodami, na mnenja potrošnikov pa se odzivamo z nenehnim izboljševanjem naših izdelkov. Našim kupcem želimo ponuditi varne in cenovno konkurenčne izdelke vrhunske kakovosti. Z mislijo na kvalitetne proizvode za naše kupce skrbno izbiramo naše dobavitelje in gradimo dolgoročno partnersko sodelovanje z njimi. Ker se zavedamo, da imajo dobavitelji ključno vlogo pri kakovosti naših izdelkov, izbiramo takšne, ki vzdržujejo visoko kakovost, varnost in sledljivost izdelkov v skladu z obstoječo zakonodajo in zahtevami Mercator-Embe. 

Skrb za zaposlene 

Naš uspeh so naši zaposleni


Eden od stebrov našega uspeha so zadovoljni zaposleni. Vzpodbudno in ustvarjalno delovno okolje, v katerem se naši zaposleni počutijo dobro ter nagrajevanje spada med naše prioritete. Zaposlene motiviramo in spodbujamo k dodatnemu izobraževanju, nudimo jim kakovostno prehrano ter jih usmerjamo k aktivnemu preživljanju prostega časa ter zdravega načina življenja. Prenos znanja razumemo kot učinkovito pot k razvoju in inovativnosti. Zato smo vpeljali sistem mentorstva, kjer zaposleni bogate izkušnje, znanje in vrednote prenašajo na mlajše sodelavce. S številnimi seminarji in delavnicami pa skrbimo za nadgradnjo znanja vseh zaposlenih.


Skrb za lokalno okolje 

Kakovost življenja lokalnega prebivalstva


S svojim delovanjem pomagamo razvijati in izboljševati tudi kakovost življenja lokalnega prebivalstva. Podpiramo in omogočamo različne humanitarne, kulturne, izobraževalne, športne in druge projekte. Sponzoriramo odbojkarski klub Logatec, z donacijami pomagamo tudi vzgojno izobraževalnim ustanovam kot so šole, vrtci in društva. Naše podpore so deležni tudi domovi starejših občanov, saj naša družbena odgovornost ni omejena le na mlado aktivno prebivalstvo. Radi se odzovemo na pobude humanitarnih organizacij ali pa neposredno pomagamo ljudem v stiski. Pomembnejša humanitarna organizacija, s katero sodelujemo že vrsto let, je Ronald McDonald's House Charites. 

Skrb za naravno okolje 

Zmanjšujemo obremenitve na naravno okolje


Celovito okoljsko upravljanje je pomemben del našega trajnostnega delovanja. Razvoj in inovacije v naših proizvodnih procesih so neločljivo povezani z okoljem. Zato pri našem delovanju izpolnjujemo okoljske zahteve kot jih določa zakonodaja. Zavezali smo se tudi k spoštovanju internih ukrepov, ki smo jih razvili z namenom zmanjševanja obremenitve na naravno okolje. Pri svojem delovanju smo še posebej pozorni na emisije snovi v zrak, ravnanje z odpadki, odvajanje odpadnih voda in rabo energije. Z mislijo na čistejše okolje tudi embalažne materiale naših izdelkov postopno zamenjujemo z okolju prijaznejšo embalažo.